Brf Brunnsviken Ritningar PDF version

FilSökvägLagringsplats Dokumentnummer OrganisationRoll HusId Dokumentnamn Skala UpprättadDatum Ändringsbeteckning ÄndradDatum Status Dokumentklass DokumentVersion Kommentar Husnr inom parantes ( ) är nu gällande nr 
A\A4_113.pdf A4:113 A E7 Hus E7, E8 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E1 (E2) är BA 41 - 49
A\A4_114.pdf A4:114 A E7 Hus E7, E8 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E2 (E3) är BA 33 - 39
A\A4_115.pdf A4:115 A E7 Hus E7, E8 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E3 (E4) är BA 51 - 65
A\A4_116.pdf A4:116 A E7 Hus E7, E8 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E4 (E1) är BA 67 - 73
A\A4_117.pdf A4:117 A E1 Hus E1 del 1 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E6 (E10) är BA 99 - 105
A\A4_118.pdf A4:118 A E1 Hus E1 del 1 plan 2 1:50 1988-12-15 B 1990-10-29 Arbetsritning ritning pdf Hus E7 (E5) är BA 75 - 97
A\A4_119.pdf A4:119 A E1 Hus E1 del 2 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E8 (E6) är BA 127 - 149
A\A4_120.pdf A4:120 A E1 Hus E1 del 1 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E9 (E9) är BA 121 - 125
A\A4_121.pdf A4:121 A E1 Hus E1 del 2 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E10 (E8) är BA 109 - 119
A\A4_122.pdf A4:122 A E1 Hus E1 del 1 plan 4 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf Hus E11 (E7) är BA 151 - 175
A\A4_123.pdf A4:123 A E1 Hus E1 del 1 plan 5 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_124.pdf A4:124 A E1 Hus E1 del 1 plan 6 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_125.pdf A4:125 A E1 Hus E1 del 1 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_126.pdf A4:126 A E1 Hus E1 del 1 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_127.pdf A4:127 A E2,E4,E6 Hus E2, E4, E6 plan 1 1:50 1988-12-15 B 1990-10-29 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_128.pdf A4:128 A E2,E4,E6 Hus E2, E4, E6 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_129.pdf A4:129 A E2,E4,E6 Hus E2, E4, E6 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_130.pdf A4:130 A E3 Hus E3 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_131.pdf A4:131 A E3 Hus E3 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_132.pdf A4:132 A E3 Hus E3 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_133.pdf A4:133 A E3 Hus E3 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_135.pdf A4:135 A E9 Hus E9 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_136.pdf A4:136 A E9 Hus E9 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_137.pdf A4:137 A E9 Hus E9 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_138.pdf A4:138 A E10 Hus E10 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_139.pdf A4:139 A E10 Hus E10 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_140.pdf A4:140 A E10 Hus E10 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_141.pdf A4:141 A E11 Hus E11 del 1 plan 1 1:50 1988-12-15 B 1990-01-17 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_142.pdf A4:142 A E11 Hus E11 del 2 plan 1 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_143.pdf A4:143 A E11 Hus E11 del 1 plan 2 1:50 1988-12-15 B 1990-06-07 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_144.pdf A4:144 A E11 Hus E11 del 2 plan 2 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_145.pdf A4:145 A E11 Hus E11 del 1 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_146.pdf A4:146 A E11 Hus E11 del 2 plan 3 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_147.pdf A4:147 A E11 Hus E11 del 1 plan 4 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_148.pdf A4:148 A E11 Hus E11 del 1 plan 5 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_149.pdf A4:149 A E11 Hus E11 del 1 plan 6 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_150.pdf A4:150 A E11 Hus E11 del 1 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
A\A4_151.pdf A4:151 A E11 Hus E11 del 2 takplan 1:50 1988-12-15 A 1989-10-27 Arbetsritning ritning pdf
E\E3_2.pdf E3:2 E Antennanläggning ingen 1988-12-15 B 1990-05-07 Arbetsritning ritning pdf
E\E3_3.pdf E3:3 E Tele Situationsplan 1:400 1988-12-15 C 1990-06-20 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_1001.pdf E4:1001 E E8 Hus E8 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1989-10-10 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_1002.pdf E4:1002 E E8 Hus E8 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_1003.pdf E4:1003 E E8 Hus E8 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1989-10-10 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_1004.pdf E4:1004 E E8 Hus E8 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1989-10-10 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_301.pdf E4:301 E E1 Hus E1 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 C 1990-12-20 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_302.pdf E4:302 E E1 Hus E1 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 C 1990-09-30 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_303.pdf E4:303 E E1 Hus E1 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_304.pdf E4:304 E E1 Hus E1 Plan 4 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_305.pdf E4:305 E E1 Hus E1 Plan 5 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_306.pdf E4:306 E E1 Hus E1 Plan 6 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1991-03-18 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_311.pdf E4:311 E E1 Hus E1 Del 2 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_312.pdf E4:312 E E1 Hus E1 Del 2 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_401.pdf E4:401 E E3 Hus E3 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_402.pdf E4:402 E E3 Hus E3 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_403.pdf E4:403 E E3 Hus E3 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_404.pdf E4:404 E E3 Hus E3 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_501.pdf E4:501 E E2 Hus E2 E4 E6 plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_502.pdf E4:502 E E2 Hus E2 E4 E6 plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_503.pdf E4:503 E E2 Hus E2 E4 E6 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_601.pdf E4:601 E E9 Hus E9 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-05-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_602.pdf E4:602 E E9 Hus E9 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_603.pdf E4:603 E E9 Hus E9 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_701.pdf E4:701 E E10 Hus E10 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_702.pdf E4:702 E E10 Hus E10 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_703.pdf E4:703 E E10 Hus E10 Takplan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_801.pdf E4:801 E E11 Hus E11 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-05-02 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_802.pdf E4:802 E E11 Hus E11 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_803.pdf E4:803 E E11 Hus E11 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_804.pdf E4:804 E E11 Hus E11 Plan 4 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_805.pdf E4:805 E E11 Hus E11 Plan 5 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_806.pdf E4:806 E E11 Hus E11 Plan 6 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_811.pdf E4:811 E E11 Hus E11 Del 2 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_812.pdf E4:812 E E11 Hus E11 Del 2 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 B 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_813.pdf E4:813 E E11 Hus E11 Del 2 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_814.pdf E4:814 E E11 Hus E11 Del 2 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_901.pdf E4:901 E E7 Hus E7 Plan 1 elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_902.pdf E4:902 E E7 Hus E7 Plan 2 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_903.pdf E4:903 E E7 Hus E7 Plan 3 elanläggning 1:50 1988-12-15 A 1990-09-03 Arbetsritning ritning pdf
E\E4_904.pdf E4:904 E E7 Hus E7 Takplan elanläggning 1:50 1988-12-15 Arbetsritning ritning pdf
M\M4_41.pdf M4:41 M Måttplan markarbeten 1:400 1988-12-15 B 1991-08-14 Arbetsritning ritning pdf
M\M4_44.pdf M4:44 M Planterings- och utrustningsplan 1:200 1988-12-15 C 1991-06-10 Arbetsritning ritning pdf
M\M5_143.pdf M5:143 M Teckenförklaringar och växtförteckning ingen 1988-12-15 A 1989-10-09 Arbetsritning ritning pdf
A\A2_1_BL.pdf A2:1 A Måttplan 1:400 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_15_BL.pdf A2:15 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 1 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_16_BL.pdf A2:16 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 2 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_17_BL.pdf A2:17 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 3 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_18_BL.pdf A2:18 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 4 med takplan låghusdel 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_19_BL.pdf A2:19 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 5 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_20_BL.pdf A2:20 A E1(E2) Hus E1(E2) Plan 6 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_21_BL.pdf A2:21 A E1(E2) Hus E1(E2) Takplan knuthus 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_22_BL.pdf A2:22 A E1(E2) Hus E1(E2) Nybyggnad Fasader 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_22F.pdf A2:22F A E1 Utvändig färgsättning Nybyggnad hus E1, Fasader 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_23_BL.pdf A2:23 A E1(E2) Hus E1(E2) cykelförråd Nybyggn. Sekt. Fasad 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_24_BL.pdf A2:24 A E2(E3) Hus E2(E3) Plan 1,2 Takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_25_BL.pdf A2:25 A E2(E3) Hus E2(E3) Nybyggn. Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_25F.pdf A2:25F A E2 Utvändig färgsättning Hus E2, Nybyggn fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_26_BL.pdf A2:26 A E3(E4) Hus E3(E4) Plan 1-3 takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_27_BL.pdf A2:27 A E3(E4) Hus E3(E4) Nybyggn fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_27_BL_B.pdf A2:27 A E3(E4) Hus E3(E4) Nybyggn fasader sektion 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_27F.pdf A2:27F A E3 Utvändig färgsättning Hus E3, fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_28_BL.pdf A2:28 A E4(E1),E6(E10) Hus E4(E1),E6(E10) Plan 1,2 takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_28_BL_B.pdf A2:28 A E4(E1),E6(E10) Hus E4(E1),E6(E10) Plan 1,2 takplan 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_29_BL.pdf A2:29 A E4(E1),E6(E10) Hus E4(E1),E6(E10) fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_29_BL_B.pdf A2:29 A E4(E1),E6(E10) Hus E4(E1),E6(E10) fasader sektion 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_29F.pdf A2:29F A E4 Utvändig färgsättning Hus E4 o E6, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_30_BL.pdf A2:30 A P-däck-kvartershus transform stn Planer 1,2 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_31_BL.pdf A2:31 A P-däck-kvartershus trafostn planer fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_32_BL.pdf A2:32 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Plan 1,2 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_32_BL_B.pdf A2:32 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Plan 1,2 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_33_BL.pdf A2:33 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Plan 3 Takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_33_BL_B.pdf A2:33 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Plan 3 Takplan 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_34_BL.pdf A2:34 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_34_BL_B.pdf A2:34 A E7(E5),E8(E6) Hus E7(E5),E8(E6) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_35_BL.pdf A2:35 A E9(E9) Hus E9(E9) Plan 1,2 Takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_35_BL_B.pdf A2:35 A E9(E9) Hus E9(E9) Plan 1,2 Takplan 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_36_BL.pdf A2:36 A E9(E9) Hus E9(E9) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_36_BL_B.pdf A2:36 A E9(E9) Hus E9(E9) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_36F.pdf A2:36F A E9 Utvändig färgsättning Hus E9, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_37_BL.pdf A2:37 A E10(E8) Hus E10(E8) Plan 1,2 Takplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_37_BL_B.pdf A2:37 A E10(E8) Hus E10(E8) Plan 1,2 Takplan 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_38_BL.pdf A2:38 A E10(E8) Hus E10(E8) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_38_BL_B.pdf A2:38 A E10(E8) Hus E10(E8) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_38F.pdf A2:38F A E10 Utvändig färgsättning Hus E10, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_39_BL.pdf A2:39 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 1 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_39_BL_B.pdf A2:39 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 1 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_40_BL.pdf A2:40 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 2 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_40_BL_B.pdf A2:40 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 2 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_41_BL.pdf A2:41 A E11(E7) Hus E11(E7) Plkan 3 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_41_BL_B.pdf A2:41 A E11(E7) Hus E11(E7) Plkan 3 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_42_BL.pdf A2:42 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 4 med takkplan låghusdel 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_42_BL_A.pdf A2:42 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 4 med takkplan låghusdel 1:100 1988-09-30 A 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_43_BL.pdf A2:43 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 5 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_43_BL_B.pdf A2:43 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 5 1:100 1988-09-30 B 1989-10-27 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_44_BL.pdf A2:44 A E11(E7) Hus E11(E7) Plan 6 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_45_BL.pdf A2:45 A E11(E7) Hus E11(E7) Takplan knuthus 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_46_BL.pdf A2:46 A E11(E7) Hus E11(E7) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_46F.pdf A2:46F A E11 Utvändig färgsättning Hus E11, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_47_BL.pdf A2:47 A E11(E7) Hus E11(E7) Fasader sektion 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
A\A2_47F.pdf A2:47F A E11 Utvändig färgsättning Hus E11, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 C 1990-06-15 Bygglovsritning ritning pdf
M\M2_41.pdf M2:41 M Markarbeten Situationsplan 1:400 1988-09-30 A 1989-09-25 Bygglovsritning ritning pdf
M\M2_41_BL.pdf M2:41 M Markarbeten situationsplan 1:100 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
M\M2_42.pdf M2:42 M Rörnätsplan 1:400 1988-09-30 A 1989-09-25 Bygglovsritning ritning pdf
M\M2_42_BL.pdf M2:42 M Rörnätsplan 1:400 1988-09-30 Bygglovsritning ritning pdf
M\M3_41_BL.pdf M3:41 M Illustrationsplan Markarbeten 1:400 1988-12-15 B 1991-04-14 Bygglovsritning ritning pdf
M\M3_41S_BL.pdf M3:41S M Skyddsrummens läge 1:400 1988-12-15 A 1989-10-09 Bygglovsritning ritning pdf
M\G-1.pdf G-1 M Plan 1:400 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-100.pdf G-100 M Jordförstärkningsplan 1:400 1988-04-01 Okänd ritning pdf
M\G-2.pdf G-2 M E1-E4 Hus E1-E4 Sektioner A-A - E-E 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-3.pdf G-3 M D1-D2 Hus D1-D2 Sektioner F-F - I-I 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-4.pdf G-4 M E5-E6 Hus E5-E6 KV Sektioner 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-5.pdf G-5 M D1-D2 Hus D1-D2 Sektioner F-F - I-I 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-6.pdf G-6 M E7-E8 Hus E7-E8 Sektioner 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
M\G-7.pdf G-7 M E9-11 Hus E9-11 Sektioner 1:100 1988-04-05 Okänd ritning pdf
A\A2_1.pdf A2:1 A Måttplan 1:400 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_15.pdf A2:15 A E1 Hus E1 Plan 1 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_16.pdf A2:16 A E1 Hus E1 Plan 2 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_17.pdf A2:17 A E1 Hus E1 Plan 3 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_18.pdf A2:18 A E1 Hus E1 Plan 4 med takplan låghusdel 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_19.pdf A2:19 A E1 Hus E1 Plan 5 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_20.pdf A2:20 A E1 Hus E1 Plan 6 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_21.pdf A2:21 A E1 Hus E1 Takplan knuthus 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_22.pdf A2:22 A E1 Nybyggnad hus E1, Fasader 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_23.pdf A2:23 A E1 Soprumsbyggnad, plan o fasad Hus E1, cykelförråd 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_24.pdf A2:24 A E2 Hus E2 Plan 1 o 2, Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_25.pdf A2:25 A E2 Hus E2, Nybyggn fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_26.pdf A2:26 A E3 Hus E3, Plan 1 - 3, takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_27.pdf A2:27 A E3 Hus E3, fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_28.pdf A2:28 A E4 Hus E4 o E6 Plan 1 o 2, Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_29.pdf A2:29 A E4 Hus E4 o E6, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_32.pdf A2:32 A E7 Hus E7 o E8 Plan 1 o 2 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_33.pdf A2:33 A E7 Hus E7 o E8 Plan 3, Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_34.pdf A2:34 A E Hus E 7 o E8, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_35.pdf A2:35 A E9 Hus E9, Plan 1 o 2 Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_36.pdf A2:36 A E9 Hus E9, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_37.pdf A2:37 A E10 Hus E10, Plan 1 o 2 Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_38.pdf A2:38 A E10 Hus E10, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_39.pdf A2:39 A E11 Hus E11, Plan 1 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_40.pdf A2:40 A E11 Hus E11, Plan 2 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_41.pdf A2:41 A E11 Hus E11, Plan 3 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_42.pdf A2:42 A E11 Hus E11, Plan 4 med takplan i låghusdel 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_43.pdf A2:43 A E11 Hus E11, Plan 5 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_44.pdf A2:44 A E11 Hus E11, Plan 6 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_45.pdf A2:45 A E11 Hus E11, Takplan knuthus 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_46.pdf A2:46 A E11 Hus E11, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_47.pdf A2:47 A E11 Hus E11, Fasader, sektion 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_50.pdf A2:50 A E1 Hus E1 Plan 3 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_51.pdf A2:51 A E2 Hus E2 Plan 1 o 2 Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_52.pdf A2:52 A E3 Hus E3 Plan 1 - 3 Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_53.pdf A2:53 A E9 Hus E9 Plan 1 o 2 Takplan 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
A\A2_54.pdf A2:54 A E11 Hus E11 Plan med Takplan låghusdel 1:100 1988-09-30 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K3_1.pdf K3:1 K E1-E11 Hus E1-E11 Allmänna anvisningar ingen 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K3_2.pdf K3:2 K Situationsplan jordförstärkning med kalkpelare 1:282,8 1989-09-29 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_141.pdf K4:141 K E1 Hus E1 del 1 Grundplan, måttsättning armering 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_142.pdf K4:142 K E1 Hus E1 del 1 Bjälklag 200 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_143.pdf K4:143 K E1 Hus E1 del 1 Bjälklag 100 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_144.pdf K4:144 K E1 Hus E1 del 1 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_145.pdf K4:145 K E1 Hus E1 del 1 Bjälklag 400 över plan 4 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_146.pdf K4:146 K E1 Hus E1 del 1 Bjälklag 500 över plan 5 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_147.pdf K4:147 K E1 Hus E1 del 1 takstolsplam odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_151.pdf K4:151 K E1 Hus E1 del 2 Grundplan mått o armering 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_152.pdf K4:152 K E1 Hus E1 del 2 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_153.pdf K4:153 K E1 Hus E1 del 2 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_154.pdf K4:154 K E1 Hus E1 del 2 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_161.pdf K4:161 K E2 Hus E2 Grundplan mått o armering 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_162.pdf K4:162 K E2 Hus E2 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_163.pdf K4:163 K E2 Hus E2 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_164.pdf K4:164 K E2 Hus E2 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_171.pdf K4:171 K E3 Hus E3 Pålplan mått 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_172.pdf K4:172 K E3 Hus E3 Bjälklag 000 (fribärande golv) odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_173.pdf K4:173 K E3 Hus E3 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_174.pdf K4:174 K E3 Hus E3 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_175.pdf K4:175 K E3 Hus E3 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_176.pdf K4:176 K E3 Hus E3 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_181.pdf K4:181 K E4 Hus E4 Pålplan måttsättning 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_182.pdf K4:182 K E4 Hus E4 Bjälklag 000 Fribärande golv odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_183.pdf K4:183 K E4 Hus E4 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_184.pdf K4:184 K E4 Hus E4 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_185.pdf K4:185 K E4 Hus E4 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_211.pdf K4:211 K E6 Hus E6 Grundplan mått o armering 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_212.pdf K4:212 K E6 Hus E6 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_213.pdf K4:213 K E6 Hus E6 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_214.pdf K4:214 K E6 Hus E6 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_221.pdf K4:221 K E7 Hus E7 Grundplan, pålplan 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_222.pdf K4:222 K E7 Hus E7 Bjälklag 000 (grundplan) armering 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_223.pdf K4:223 K E7 Hus E7 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_224.pdf K4:224 K E7 Hus E7 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_225.pdf K4:225 K E7 Hus E7 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_226.pdf K4:226 K E7 Hus E7 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_231.pdf K4:231 K E8 Hus E8 Pålplan mått 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_232.pdf K4:232 K E8 Hus E8 Bjälklag 000 (fribärande golv) odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_233.pdf K4:233 K E8 Hus E8 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_234.pdf K4:234 K E8 Hus E8 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_235.pdf K4:235 K E8 Hus E8 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_236.pdf K4:236 K E8 Hus E8 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_241.pdf K4:241 K E9 Hus E9 grundplan mått o arm 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_242.pdf K4:242 K E9 Hus E9 Bjälkag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_243.pdf K4:243 K E9 Hus E9 Bjälkag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_244.pdf K4:244 K E9 Hus E9 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_251.pdf K4:251 K E10 Hus E10 Grundplan mått o arm 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_252.pdf K4:252 K E10 Hus E10 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_253.pdf K4:253 K E10 Hus E10 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_254.pdf K4:254 K E10 Hus E10 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_261.pdf K4:261 K E11 Hus E11 del 1 Grundplan mått o arm 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_262.pdf K4:262 K E11 Hus E11 del 1 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_263.pdf K4:263 K E11 Hus E11 del 1 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_264.pdf K4:264 K E11 Hus E11 del 1 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_265.pdf K4:265 K E11 Hus E11 del 1 Bjälklag 400 över plan 4 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_266.pdf K4:266 K E11 Hus E11 del 1 Bjälklag 500 över plan 5 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_267.pdf K4:267 K E11 Hus E11 del 1 Takstolsplan 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_271.pdf K4:271 K E11 Hus E11 Grundplan mått o arm 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_272.pdf K4:272 K E11 Hus E11 Bjälklag 100 över plan 1 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_273.pdf K4:273 K E11 Hus E11 Bjälklag 200 över plan 2 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_274.pdf K4:274 K E11 Hus E11 Bjälklag 300 över plan 3 odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K4_275.pdf K4:275 K E11 Hus E11 Takstolsplan odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_1.pdf K5:1 K E2-E4, E6-E8, E11 Hus E2, E3, E4, E6, E7,E8, E11 Grundmurssektioner 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_10.pdf K5:10 K Tegelkramling, tegelkonsoler 1:5 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_11.pdf K5:11 K E1-E4, E6-E11 Hus E1-E4, E6-E11 Takdetaljer 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_12.pdf K5:12 K E1-E4, E6-E11 Hus E1-E4, E6-E11 Takdetaljer 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_13.pdf K5:13 K Takstolsdetaljer 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_14.pdf K5:14 K Takstolsdetaljer 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_15.pdf K5:15 K E1-E4, E6-E11 Hus E1-E4, E6-E11, Balkonger förtillverkade 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_16.pdf K5:16 K E1,E11 Hus E1,E11 Entrébalkonger (Prefab) 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_17.pdf K5:17 K E1-E4, E6-E11 Hus E1-E4, E6-E11 Platta ö balkonger, konsoler entrébalk, pelartabell 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_18.pdf K5:18 K E1 Hus E1 del 1, E11 del 1 Fläktrum 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_19.pdf K5:19 K Fläktrum ståldetaljer 1:5 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_2.pdf K5:2 K E1,E2,E6,E7,E9-E11 Hus E1,E2,E6, E7,E9, E10, E11 Grundmurssektioner 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_3.pdf K5:3 K E3 Hus E3, E4, E7, E8 Pålningsdetaljer (pålplintar) 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_4.pdf K5:4 K E1 Hus E1, E11 Grund o väggsektioner (genom portik) 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_5.pdf K5:5 K E1 Hus E1 och E11 Skyddsrum snitt armering 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_5A.pdf K5:5A K E1,E11 Hus E1 och E11 Skyddsrum elevationer 1:50 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_6.pdf K5:6 K E1 Hus E1 och E11 Skyddsrum detaljer 1:20 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_7.pdf K5:7 K E1 Hus E1 och E11 Skyddsrum ingjutningsgods odefinierad 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_8.pdf K5:8 K Grunddetaljer, kopplingsbrunnar, hisschakt 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
K\K5_9.pdf K5:9 K Soprumsdetaljer 1:10 1988-12-15 1991-11-01 Relationsritning ritning pdf
M\M4_141R.pdf M4:141R M Rörnätsplan 1:200 1992-02-12 Relationsritning ritning pdf
M\M4_42R.pdf M4:42R M Över- och underbyggnadsplan,relationsritning 1:200 1992-02-12 Relationsritning ritning pdf
V\V3_1.pdf V3:1 V Kulvertplan VVS 1:400 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_100.pdf V4:100 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_101.pdf V4:101 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_102.pdf V4:102 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_103.pdf V4:103 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_104.pdf V4:104 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 4 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_105.pdf V4:105 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 5 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_106.pdf V4:106 V E11 Hus E11 Del 1 Plan 6 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_110.pdf V4:110 V E11 Hus E11 Del 2 Plan 0 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_111.pdf V4:111 V E11 Hus E11 Del 2 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_112.pdf V4:112 V E11 Hus E11 Del 2 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_113.pdf V4:113 V E11 Hus E11 Del 2 Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_114.pdf V4:114 V E11 Hus E11 Del 2 Plan 4 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_21.pdf V4:21 V E7 Hus E7 Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_22.pdf V4:22 V E8 Hus E8 Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_24.pdf V4:24 V E7 Hus E7 och E8 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_25.pdf V4:25 V E7,E8 Hus E7, E8 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_26.pdf V4:26 V E7,E8 Hus E7, E8 Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_27.pdf V4:27 V E7,E8 Hus E7, E8 Takplan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_30.pdf V4:30 V E1 Hus E1 Del 1Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_31.pdf V4:31 V E1 Hus E1 Del 1Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_32.pdf V4:32 V E1 Hus E1 Del 1Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_33.pdf V4:33 V E1 Hus E1 Del 1Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_34.pdf V4:34 V E1 Hus E1 Del 1Plan 4 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_35.pdf V4:35 V E1 Hus E1 Del 1 Plan 5 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_36.pdf V4:36 V E1 Hus E1 Del 1 Plan 6 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_40.pdf V4:40 V E1 Hus E1 Del 2 Plan 0 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_41.pdf V4:41 V E1 Hus E1 Del 2 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_42.pdf V4:42 V E1 Hus E1 Del 2 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_43.pdf V4:43 V E1 Hus E1 Del 2 Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_50.pdf V4:50 V E2 Hus E2 Plan 0 vs 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_51.pdf V4:51 V E4 Hus E4 Plan 0 vs 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_52.pdf V4:52 V E6 Hus E6 Plan 0 vs 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_53.pdf V4:53 V E2,E4,E6 Hus E2,E4 och E6 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_54.pdf V4:54 V E2,E4,E6 Hus E2,E4 och E6 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_55.pdf V4:55 V E2,E4,E6 Hus E2,E4,E6 Takplan VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_60.pdf V4:60 V E3 Hus E3 Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_61.pdf V4:61 V E3 Hus E3 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_62.pdf V4:62 V E3 Hus E3 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_63.pdf V4:63 V E3 Hus E3 Plan 3 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_64.pdf V4:64 V E3 Hus E3 Takplan VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_80.pdf V4:80 V E9 Hus E9 Plan 0 sanitet 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_81.pdf V4:81 V E9 Hus E9 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_82.pdf V4:82 V E9 Hus E9 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_83.pdf V4:83 V E9 Hus E9 Takplan VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_90.pdf V4:90 V E10 Hus E10 Plan 0 vs 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_91.pdf V4:91 V E10 Hus E10 Plan 1 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_92.pdf V4:92 V E10 Hus E10 Plan 2 VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V4_93.pdf V4:93 V E10 Hus E10 Takplan VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_1.pdf V5:1 V E1 Undercentral Hus E1 Del 1VVS 1:20 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_2.pdf V5:2 V Stamschema VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_3.pdf V5:3 V Stamschema VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_4.pdf V5:4 V Vatgrupper VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_5.pdf V5:5 V Vatgrupper VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V5_6.pdf V5:6 V Vatgrupper VVS 1:50 1988-12-15 1991-11-20 Relationsritning ritning pdf
V\V8_1.pdf V8:1 V Kopplingsschema 1:50 1988-12-15 Relationsritning ritning pdf